| Brønn- og boreselskaper |

Bilde | Brønn- og boreselskaper

Enkelt vannrense/Sedimenteringsanlegg

Mekanisk utskilling av finstoff før flokkulering. Reduserer mengden sediment i kontainer.

Anvendelse:

  • Rensing av vann fra vann- og energiboring.
    Små enheter egnet for trange forhold.
  • Rensing av forurenset sigevann og vann fra byggegrop / spuntgrop.
  • Rensing av vann fra vasking av sedimentbiler.

 

  • Kapasitet: 5 – 10 m3/time, kontinuelig.

Slamrensing AS

Vi leverer primært sedimenteringsløsninger for entreprenørbransjen.

Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

© 2019 Slamrensing AS Org. nr.: 915 830 080

Renseanlegg

Miljøloggere

Kontakt oss?

Slamrensing AS