| Entrepenører |

Bilde | Entrepenøranlegg

Avansert vannrense/Sedimenteringsanlegg

 • pH-regulering.
 • Mekanisk utskilling av finstoff.
 • Flokkulering.
 • Flowmeter, oljeskimmer.
 • Modem for ekstern overvåkning og regulering.
 • Direktemåling av SS (Suspendert stoff)

Personellbesparende: Ca. 30 minutter til planlagt daglig betjening.

Vannet er egnet for resirkulering.

Anvendelse:

 • Rensing av vann fra tunellarbeid.
  Mestaparten av finstoff kan separeres fra vannet inne i tunellen, dette reduserer sedimentmengde i kontainere vesentlig.
 • Rensing av vann fra større byggeprosjekter.

 

 • Kapasitet: 8 – 25 m3/time, kontinuelig.

Slamrensing AS

Vi leverer primært sedimenteringsløsninger for entreprenørbransjen.

Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

© 2019 Slamrensing AS Org. nr.: 915 830 080

Renseanlegg

Miljøloggere

Kontakt oss?

Slamrensing AS