| EntrepRenører |

Bilde | Entrepenøranlegg
ENTREPRENØRER
Vi renser vann i forhold til følgende aktiviteter:
  • Bygging- og driving av veg- og jernbanetuneller
  • Bygging av kraftverk i fjell
  • Oppføring av større bygg hvor vann fra byggegrop må renses
  • Overvåkning av vann med krav til registrering med bruk av miljøloggere
For nærmere informasjon kontakt Slamrensing as:
Tlf.: 33 32 32 00

Slamrensing AS

 

Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

© 2019 Slamrensing AS Org. nr.: 915 830 080

Renseanlegg

Miljøloggere

Kontakt oss?

Slamrensing AS