3 + 8 =

Slamrensing AS
Org. nr.: 915 830 080
Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

Fredrik Lange Fjell

Fredrik Lange Fjell

Daglig leder

Telefon: 33 32 32 00
E-post:   flf@slamrensing.no

Slamrensing AS

Vi leverer primært sedimenteringsløsninger for entreprenørbransjen.

Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

© 2019 Slamrensing AS Org. nr.: 915 830 080

Renseanlegg

Miljøloggere

Kontakt oss?

Slamrensing AS