Hopp til innholdet

Nyheter

Vi har nylig utviklet en spesial slamcontainer for bedre å få kontroll på slambehandlingen.

Utgiftene til slambehandling, både for tunell og byggegrop, er store.

I tillegg til vårt slam/leirestabiliserende kjemikalie vil vi kombinere dette med denne containeren.
Slam som sedimenteres i denne blir pumpet til container for stabilisering. Sammen med våre andre komponenter vil mengde slam som går videre til renseanlegget reduseres sterkt.

Relatert innlegg