Nyheter

Kondisjonering av jord-sandmasser som inneholder hydrokarboner.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Jord- massekondisjonering for blant annet tunnelldriving:
Kondisjonering av jord-sandmasser som inneholder hydrokarboner.

Jord-sandmasser som inneholder hydrokarboner tilføres kjemikalier som oksyderer hydrokarbonene.
Eksempel kan være fra forurensingsprosjekter hvor sand-jordmasser fra en bensinstasjon som skal saneres eller fra et tunellprosjekt hvor sand-grusmassene som ligger i bunnen av tunellen som all trafikk har forekommet på skal fjernes. Denne bunnmassen inneholder ofte mindre mengder hydrokarboner som gjør at massene må deponeres. Her kan kondisjoneringsprosessen med kjemikalier være et alternativ.

 

Relatert innlegg