Slamrensing | Vannrensing- og sedimenteringsselskap med høyt fokus på miljø

Via vårt datterselskap CleanH2O, har Slamrensing AS etablert en base i Warszawa.

Vi har det siste året foretatt markedsundersøkelser i Europa med tanke på salg og utleie av våre vannrenseanlegg for de samme bransjene som vi dekker i Norge. Vi har i denne tiden opparbeidet et stort nettverk med medlemskap i det polsk/skandinaviske handelskammeret og organisasjonen for de største entreprenørene i Polen med bl. annet Skanska som […]

Kondisjonering av jord-sandmasser som inneholder hydrokarboner.

Jord- massekondisjonering for blant annet tunnelldriving: Kondisjonering av jord-sandmasser som inneholder hydrokarboner. Jord-sandmasser som inneholder hydrokarboner tilføres kjemikalier som oksyderer hydrokarbonene. Eksempel kan være fra forurensingsprosjekter hvor sand-jordmasser fra en bensinstasjon som skal saneres eller fra et tunellprosjekt hvor sand-grusmassene som ligger i bunnen av tunellen som all trafikk har forekommet på skal fjernes. Denne […]

Ny generasjon rapportgenerator.

Ved bruk av Grafana har vi utviklet en ny generasjon rapportgenerator. Her blir alle date lastet inn i denne og et oversiktsbilde blir gitt. Her kan en bl. annet se på kurvene for pH og få et bilde av døgn, uke eller månedsverdiene. En kan enkelt sende rapporter til byggherre. Rapportgeneratoren kan også tilpasses den […]