Skip to content

News

Via our subsidiary CleanH2O, Slamrensing AS established a base in Warsaw.

Over the past year, we have conducted market research in Europe with a view to selling and renting out our water treatment plants for the same industries that we cover in Norway.
Vi har i denne tiden opparbeidet et stort nettverk med medlemskap i det polsk/skandinaviske handelskammeret og organisasjonen for de største entreprenørene i Polen med bl. annet Skanska som medlem.
Organisasjonen for de 300 største steinprosessindustriene i Polen er vi medlem av.
I tillegg har vi solgt og leier ut vannrenseanlegg til 3 store europeiske selskaper i Norge.
Europeiske lover og direktiver styrer kravene til vannrensing og krav til resirkulering av dette. CEEQUAL | Sustainability rating scheme for infrastructure

Related posts