Skocz do treści

Budownictwo

Budownictwo

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania osadów dla projektów tunelowych i wykopów budowlanych, w tym recykling wody, a także rejestrację danych środowiskowych w czasie rzeczywistym. 

● Mobilna oczyszczalnia z pomieszczeniem technicznym i dwiema komorami sedymentacyjnymi po 16m3 każda. W najpopularniejszym zestawie występują dwa dodatkowe kontenery sedymentacyjne po 35m3 każdy.

● Zastosowanie na zewnątrz, jak i wewnątrz tuneli. Można zwiększyć przepustowość poprzez dodanie dodatkowych zbiorników sedymentacyjnych.

● Wykorzystujemy CO2 do regulacji pH – proces automatyczny. Wykorzystujemy flokulanty w celu zwiększenia wydajności sedymentacji – proces automatyczny.

● Oferujemy również metodę oczyszczania szlamów, w której koncentrujemy się na ich stabilizacji.

● Oferujemy automatyczny system powiadomień SMS o zadanych parametrach z rejestratorów.

● Automatyczny generator raportów z pracy oczyszczalni.

● Nasze rozwiązania obniżają koszty oczyszczania, w kontekście zabezpieczenia układu przed niskimi temperaturami, poprzez możliwość umieszczenia wewnątrz tunelu.

● System można łatwo transportować, ponieważ jest oparty o wykorzystanie kontenerów hakowych.

● Niedrogie.

● Stosowanie naszych systemów obniża koszty obsługi, gdyż ma niskie wymagania dotyczące personelu.

● Przy wykopach budowlanych używamy tej samej mobilnej oczyszczalni wody, co przy pracach tunelowych.

● Zazwyczaj montujemy tutaj zbiornik sedymentacyjny o Pojemności 25m3.

● W związku z koniecznością obróbki szlamu / gliny, stosujemy Również stabilizujące środki chemiczne.

● Dostarczane przez nas rejestratory środowiskowe pozwalają sprawdzić strumień wody lub zbiornik wody pod kątem m.in. ilość osadu w wodzie, pH wody, itp.

● Baterie rejestratorów mogą być zasilane panelem słonecznym.

● Mogą być zintegrowane z mobilną oczyszczalnią wody. Działają w trybie online.

● Są przeznaczone dla dużych procesów oczyszczania, w których występują duże ilości wody, wymagają większej kontroli, gdzie używana jest większa ilość pomp i są większe wymagania dotyczące kierowania wody na projekcie. Mogą mieć długość 10 lub 20 stóp i składają się głównie z tych samych elementów co mobilna oczyszczalnia wody, ale dodatkowo są wyposażone w dużą pompę główną, bardziej zaawansowane sterowanie i 3-4 zawory.

Najnowsze wiadomości