Skocz do treści

Kamieniarstwo i górnictwo

Kamieniarstwo i górnictwo

Wraz z dużymi norweskimi firmami z branży kamieniarskiej Opracowaliśmy metody postępowania ze ściekami i ich recyklingu. Nasze rozwiązania dostosowujemy do zaistniałych potrzeb.
Opracowujemy i dostosowujemy rozwiązania czyszczące do ich potrzeb.

W przypadku obu branż sedymentujemy zawiesinę, w razie potrzeby stosując środki chemiczne. Ze względu wzrost cen wody kładziemy duży nacisk na recykling wody. Zawsze zaczynamy od najprostszej konfiguracji rozwiązań, starając się wykorzystać istniejący w danym zakładzie sprzęt, co znacznie obniża koszty. Dla większych zakładów obróbki kamienia przygotowujemy rozwiązania kontrolowane i monitorowane automatycznie, wyposażone w systemy powiadamiania.

Najnowsze wiadomości