Slamrensing | Vannrensing- og sedimenteringsselskap med høyt fokus på miljø

Sirkulære renseløsninger skreddersydd for entreprenører, steinprosessindustri, bergverk og energibrønnselskaper

Vi tilbyr avanserte, men enkle og bærekraftige renseløsninger for entreprenører, industri og infrastrukturprosjekter. Vårt mål er å redusere miljøpåvirkningen ved å effektivt håndtere vann, slam og utslipp gjennom digital styring av våre renseanlegg.

Digital styring

Renseanlegg

Filterpresse

Kjemikalier

Filterløsninger

Sedimentering

Tilbehør

Pumpeløsning

Ventilløsninger

Konsulent tjenester

Vi garanterer kvalitetstjenester til alle våre kunder

Vi tilbyr avanserte, men enkle og bærekraftige renseløsninger for entreprenører, industri og infrastrukturprosjekter. Vårt mål er å redusere miljøpåvirkningen ved å effektivt håndtere vann, slam og utslipp gjennom digital styring av våre renseanlegg.

Slamrensing har som
hovedmål å levere

Sporbart miljøavtrykk à Fleksible og skalerbare løsninger à Energieffektive løsninger à Kostnadseffektive alternativer à Optimal ytelse à Premium kvalitet

Sporbar
Miljøeffekt

Fleksible
Løsninger

Lavt 

Energiforbruk

Lave 

Kostnader

Høy 

Ytelse

Høy
Kvalitet

Oversikt over noen av våre kunder

Vil du samarbeide med oss?​

Alle våre kunder
får kvalitetstjenester

Komplette Entreprenør Løsninger

Steinprosessindustri
& Bergverk

Brønn - &
Energi brønnselskaper