Slamrensing | Vannrensing- og sedimenteringsselskap med høyt fokus på miljø

Morgendagens renseløsninger for entreprenører, steinprosessindustri, bergverk, og brønn-og energibrønnselskaper

Slamrensing har som mål om å skape bærekraftige løsninger for å minimere fotavtrykket. Vår oppgave er å sikre vann, slam og utslipp elimineres og håndteres effektivt med 100% digital styring, logging og kontroll av både renseanlegg og prosesser.

Alle våre kunder får kvalitetstjenester

Entreprenører

Steinprosessindustri og bergverk

Brønn- og energibrønnselskaper

Slamrensing har som hovedmål å levere

Sporbar miljøeffekt

Fleksible løsninger

Lavt energiforbruk

price-tagCreated with Sketch.

Lave kostnader

Høy ytelse

Kvalitet

Vi er opptatt av å sikre at alle våre kunder får kvalitetstjenester

Vannrensing- og sedimenteringsselskapet har som mål å sikre at miljøet er beskyttet og forbedret. Vi jobber for å optimalisere vannrensing og sedimentering for å skape renere vannmiljøer. Vi er opptatt av å sikre at alle våre kunder får kvalitetstjenester som er bærekraftige og miljøvennlige. Vi jobber også for å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om vannrensing og sedimentering blant våre kunder ved å gi konkrete løsninger for forbedring av miljøet. Vi forplikter oss til å opprettholde høy kvalitet på alle våre tjenester og produkter, og å støtte miljøvennlige initiativer som bidrar til å skape et bedre miljø og et sunnere samfunn.

Mange

Års erfaring

Oversikt over noen av våre kunder

Vil du samarbeide med oss?​