ENKLE LØSNINGER

LAVE KOSTNADER

HØY YTELSE

NYHET! Mobilt renseanlegg

Vi tilbyr nå mobile renseanlegg basert på en container, til vei- og kraftverkstuneller. Mulighet for plassering av anlegget inne i tunellen, eliminerer vinterpreservering.

Nyhet! Miljøloggere

Vi leverer nå miljøloggere for å kunne sjekke turbiditet i eksempelvis elver/bekker i vann før og etter et renseanlegg.
Online internettovervåkning

Entreprenører

Rensing-sedimentering for entrepenører

Brønn- og boring

Rensing-sedimentering for brønn og boring

Bergverk

Rensing-sedimentering for bergverk.

Slamrensing AS

Slamrensing AS

Vi leverer primært sedimenteringsløsninger for entreprenørbransjen.

Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

© 2019 Slamrensing AS Org. nr.: 915 830 080

Renseanlegg

Miljøloggere

Kontakt oss?