Slamrensing | Vannrensing- og sedimenteringsselskap med høyt fokus på miljø

Steinprosessindustri og bergverk

Sammen med solide, nasjonale aktører i steinprosessindustrien har vi utviklet metoder for håndtering og resirkulering av avfallsvann.

Steinprosessindustri og bergverk

Sammen med solide, nasjonale aktører i steinprosessindustrien har vi utviklet metoder for håndtering og resirkulering av avfallsvann.
Vi utvikler og tilpasser renseløsninger til deres behov.

For begge bransjene sedimenterer vi vannet, med fellingskjemikalie der det er nødvendig. Da kostnadene for kjøp av vann øker legger vi stor vekt på resirkulere vannet.Vi har fokus på å starte med det antatt enkleste oppsettet for et anlegg og sammen med kunden. I tillegg ser vi om det allerede er eksisterende utstyr på fabrikken kan benyttes.Anlegg for større steinprosessindustrier kan ha automatisk styring,overvåkning og varsling.