Hopp til innholdet

Entreprenører

Entreprenører

Vi tilbyr komplette løsninger for vann- og slambehandling når det gjelder tunell og byggegrop, inkludert resirkulering av vann. Vi leverer også miljølogger. 

● Mobilt rensecontainer med teknisk rom og to sedimenteringskammer, hver på 16m3. Det vanligste oppsettet er 2 sedimenteringscontainere i tillegg på hver 35 m3.

● Kan brukes både utenfor og inne i tuneller- og fjellhaller Fleksibelt i forhold til kapasitet. Øker kapasiteten betraktelig ved å supplere med 1 til 2 sedimenteringscontainere.

● Bruker C02 som pH-regulerende medium, reguleres automatisk.Bruker flokkulant for å øke sedimenteringskapasiteten, reguleres automatisk.

● Vi tilbyr en behandlingsmetode for slam som vi hovedtrekk går ut på stabilisering med et stabiliseringskjemikalie.

● Fullt varslingssystem på SMS.

● All date går inn til en rapportgenerator som enkelt genererer rapporter.Vi har erfaring på resirkulering/gjenbruk av vannet.

● I vinterhalvåret kan en red. utgiftene til kuldesikring av anlegget ved å ha det inne i tunellen eller fjellhallen.

● Anlegget fraktes lett fra sted til sted da det er basert på en krokcontainer.

● Prisgunstig.

● Lite personellkrevende.

● Her bruker vi tilsvarende mobilt renseanlegg som for tunell.

● I tillegg til det mobile renseanlegget setter vi her vanligvis til en sedimenteringscontainer på 35 m3.

● I forbindelse med slam/leirebehandling bruker vi også her et slamstabiliserende kjemikalie.

● Vi leverer nå miljøloggere for å kunne sjekke, for eks. turbiditet og pH i eksempelvis en bekk eller sjø.

● Loggerne kan også drives med solcellepanel for opplading av batteriet.

● De kan også integreres til et mobilt vannrenseanlegg.Loggerne er online og varsler også for lav batterispenning.

● Prosesscontainerne er beregnet på større renseprosesser hvor vannmengdene er større og det krever mer styring av prosessen, flere pumper involvert og større krav til hvor vannet skal dirigeres til. Containeren kan være 10- eller 20 fot store og består i  hovedsak av de samme komponentene som på det mobile renseanlegget, men i tillegg er det en stor hovedpumpe installert, mer avansert styring og 3-4 ventiler blant annet.

Siste nyheter