Slamrensing | Vannrensing- og sedimenteringsselskap med høyt fokus på miljø

Brønn og boreselskaper

Vi har med våre samarbeidspartnere utviklet løsninger for å håndtere avfallsvann til brønn- og boreselskaper.

Brønn og boreselskaper

Vi har med våre samarbeidspartnere utviklet løsninger for å håndtere avfallsvann til brønn- og boreselskaper.

Vi har sammen med våre samarbeidspartnere utviklet løsninger for å håndtere avfallsvann og slam fra brønnboreprosessene.
Vi bruker her våre grunnprinsipper som gir enkle og billige løsninger for denne bransjen med containerbaserte renseanlegg i ulike størrelser.

Vi tilbyr:

Containerbaserte renseanlegg i ulike størrelser.
IOT løsninger for måling og dokumentasjon av vannkvalitet.
Løsninger for resirkulering av vann til maskiner og utstyr.